Home Zelena ekonomija i implementacija zakonodavnog okvira

Zelena ekonomija i implementacija zakonodavnog okvira

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine

Video

Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Video

Violeta Belanović Kokir, generalni direktor Sekopak

Video

Prezentacija

Violeta Belanović Kokir:

Sekopak 07.09.2016

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine

Video

Siniša Mitrović, master analitičar životne sredine Privredne komore Srbije

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Video

Zelena ekonomija i implementacija zakonodavnog okvira

Datum održavanja:
Sreda, 7. septembar 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Prijave medija slati sa zvaničnih mejl adresa redakcija na office@danas.tv najkasnije do utorka, 6. septembra 2016. u 18 časova.

 

10:00-10:05 Uvodno izlaganje: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra

10:05-11:15 Panel diskusija: Zelena ekonomija i implementacija zakonodavnog okvira

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije

Siniša Mitrović, master analitičar životne sredine Privredne komore Srbije

Violeta Belanović Kokir, direktor kompanije Sekopak

Specijalna prezentacija: Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije u okviru specijalnog panela: “Zelena ekonomija i uloga lokalnih samouprava”.

Da li je suštinska primenjivost zakonskog okvira u oblasti zelene ekonomije preduslov daljeg razvoja različitih segmenata reciklažne industrije u Srbiji? Ima li Srbija suštinski primenjiv regulatorni okvir za uvođenje zelene ekonomije? Da li je promena i implementacija zakonodavnog okvira u oblasti životne sredine preduslov daljeg rasta reciklažne industrije i još većeg obima recikliranog ambalažnog otpada u Srbiji? Da li je novi zakonodavni okvir u oblasti ekologije potreba procesa pridruživanja EU ili osnovna životna potreba građana Srbije i koliko je važna realna procena finansijske cene primene EU standarda u oblasti životne sredine? Da li novi zakonodavni okvir može obezbediti ekonomski održiv sistem finansiranja reciklaže različitih vrsta otpada i koje su realne ekonomske mogućnosti Srbije? Da li će država uvoditi i druge modele upravljanja  otpadom i kolika je predvidivost poslovanja reciklažne industrije? Koliki su troškovi industrije u naknadama za posebne tokove otpada? Koliko je važan kontinuitet u primeni razvojne politike u oblasti životne sredine bez obzira na izborne cikluse i da li se može sačuvati korpus administracija koja reformiše institucije?

Specijalni panel: Zelena ekonomija i uloga lokalnih samouprava

Koja je uloga lokalne samouprave u razvoju reciklažne industrije i da li nova zakonska regulativa treba dodatno da definiše obaveze lokalnih samouprava u procesu prikupljanja i recikliranja različitih vrsta otpada? Kako će država sprovesti  obaveznu primarnu selekciju otpada na nivou lokalnih samouprava? Postoji li sistem kazni ili zakonskih sankcija za nosioce vlasti na lokalu, ako ne ostvare planove primarne selekcije otpada na lokalu? Da li Srbija treba da dodatno stimuliše investicije u reciklažnu infrastrukturu u lokalnim samoupravama širom Srbije i koji problemi postoje u praksi? Koje su moguće investicije javno-privatnog partnerstva u infrastrukturi zelene ekonomije? Da li će se uvoditi novi modeli obračuna komunalnih usluga na lokalu i koliko će se troškovi upravljanja otpadom po stanovništvo povećavati u budućnosti? Da li su lokalne samouprave usko grlo suštinske primene zakonske regulative u oblasti životne sredine u Srbiji i koja zakonska rešenja u različitim evropskim državama su se pokazala kao uspešna u praksi? Koji je kapacitet administracija na lokalnom nivou da dosledno primeni zakone o upravljanju otpadom i kako se mogu sniziti troškovi kompanijama na lokalu za zagađenje životne sredine?

11:15-11:45 Rasprava nakon izlaganja panelista

11:45 Media briefing

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Generalni partner

Sekopak

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije