Home Arhiva konferencija Siva ekonomija i budžetski deficit Srbije

Siva ekonomija i budžetski deficit Srbije

Siva ekonomija i budžetski deficit Srbije

Datum održavanja:
19. 06. 2013.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Jelica Timotijević, direktor za odnose sa javnošću PIO fonda

Video

Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora AmCham Srbija

Video

Saša Ranđelović, asistent na Ekonomskom fakultetu

Video

Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda

Video

Rasprava

Video

12:05-12:10 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

12:10-13:40 Panel diskusija: Siva ekonomija i budžetski deficit Srbije

 Ivan Simič, direktor Poreske uprave Srbije; Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije; Dragana Kalinović, direktor PIO Fonda; Specijalna prezentacija: Poreska politika i siva ekonomija u Srbiji: Amalija Pavić, zamenik izvršnog direktora AmCham Srbija; Specijalna prezentacija: Poreska politika i sportski klubovi u Srbiji- Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda; Saša Ranđelović, USAID projekat za bolje uslove poslovanja

 

Da li je budžetski deficit Srbije posledica sloma sistema lažne socijalne politike kroz tolerisanje sive ekonomije u svim oblastima ekonomije u Srbiji? Da li je ekonomski moguće istovremeno imati sistem održavanja socijalnog mira kroz sivu ekonomiju  i postojeći nivo socijalnih davanja i penzija?Koliko država godišnje gubi na ime neoporezovanog prometa roba i usluga u Srbiji? Koliko radnih mesta u realnom sektoru privrede se gubi održavanjem radnih mesta u sivoj zoni zapošljavanja? Da li je održiv sistem ukome jedan legalno zaposleni u realnom delu privrede izdržava četiri budžetska korisnika, i koji je udeo penzionera u ukupnom broju budžetskih korisnika? Koji je udeo u postojećem budžetskom deficitu poreska evazija i selektivna primena poreskih zakona za fudbalske i košarkaške klubove, neke državne i privatne medije, javna preduzeća ili privatne kompanije u vlasništvu krupnog kapitala koji je u sprezi sa politikom?

13:40-13:55 Media briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335