Home Arhiva konferencija Reciklažna industrija u Srbiji-Zakonodavni i investicioni okvir

Reciklažna industrija u Srbiji-Zakonodavni i investicioni okvir

Reciklažna industrija u Srbiji-Zakonodavni i investicioni okvir

Datum održavanja:
06. 03. 2013.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovica 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center doo

Video

Hranislav Stojković, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Srbije

Video

Miško Obradović, generalni direktor Eurofoil

Video

Sava Crnogorac, direktor Sekopak

Video

Milan Vukasović, izvršni direktor Verano Motors

Video

Mihailo Jovanović, direktor Direkcije za informacione tehnologije i elektronske komunikacije JP PTT Srbija

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:45 Prezentacije-Reciklažna industrija u Srbiji-Zakonodavni i investicioni okvir

Hranislav Stojković, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Srbije; Ambasada SAD-prezentacija: Američka reciklažna industrija i državne mere podrške ; Sava Crnogorac, direktor Sekopak; Miško Obradović, generalni direktor Eurofoil; Reciklaža i automobilska industrija-Milan Vukasović, izvršni direktor Verano Motors; Reciklaža i promene na tržištu poštanskih usluga- Mihailo Jovanović, direktor Direkcije za informacione tehnologije i elektronske komunikacije JP PTT Srbija.

Da li je postojeći zakonodavni okvir u oblasti reciklaže ambalažnog otpada neophodno uskladiti sa realnim stanjem na tržištu? Da li su projektovani ciljevi prikupljanja ambalažnog otpada daleko ispod realnog potencijala tržišta Srbije?Da li država treba da obezbedi podršku investicijama u reciklažnu industriju i koji je udeo reciklažne industrije u izvozu gotovih reciklata na tržište EU? Da li prikupljanje ambalažnog otpada treba da bude unapređeno investiranjem u sistem sepratanog odlaganja i prikupljanja otpada i zašto se takve investcije mogu isplatiti? Da li država treba da stimuliše zapošljavanje marginalnih društvenih grupa u reciklažnoj industriji kroz subvencije vezane za sektor socijalnog preduzetništva? Da li je reciklažna industrija jedan od najvećih investicionih resursa i koja zakonska rešenja treba doneti kako bi Srbija postala još veći izvoznik reciklata na tržište EU?

12:00-12:15 Media Briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335. 

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji