Home Arhiva konferencija Privreda i održivost finansiranja penzionog sistema

Privreda i održivost finansiranja penzionog sistema

Privreda i održivost finansiranja penzionog sistema

Datum održavanja:
21. 09. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić, Direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Stalni predstavnik Misije MMF u Srbiji

Video

Državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Direktor Poreske Uprave Srbije

Video

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije

Video

Glavni urednik web portala Makroekonomija.org.

Video

Direktorka PIO fonda

Video

Rasprava nakon prezentacije

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 21. septembara 2011. godine, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 20. septembara 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji (unutrašnji ulaz pored KBC Banke).DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-10:10 Video najava

10:10-10:25 Key note panelista: Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik Misije MMF u Srbiji.

10:25-12:00 Panel diskusija: Privreda i održivost finansiranja penzionog sistema

Radina Todović, državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Srbije; Dr Dragutin Radosavljević, direktor Poreske Uprave Srbije; Dragana Kalinović, direktorka PIO Fonda; Milan Knežević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije; Miroslav Zdravković, glavni urednik web portala Makroekonomija.org.

Da li je demografski i matematički moguć model finansiranja državnog penzionog sistema uz postojeći odnos zaposlenih i penzionera? Koliko fiskalna nedisciplina i nejasan sistem kontrole uplata penzionih doprinosa za zaposlene ugrožavaju postojeći sistem državnih penzija? Ima li dugoročno održivog penzionog sistema bez ozbiljnog programa zapošljavanja koji bi iz realnih izvora finansirao penzioni sistem? Kako obezbediti adekvatan sistem kontrole procesa dobijanja prava na penzije i koji problemi postoje u praksi? Da li je koncept slanja ljudi u prevremenu penziju, ekonomski održiva forma socijalnog programa ili faktor koji ugrožava ekonomsku održivost penzionog sistema? Da li je postojeći nivo opterećenja zarada zaposlenih glavna prepreka masovnijem korišćenju usluga sistema dobrovoljnih penzija i životnog osiguranja za zaposlene i menadžment privatnih korporacija u Srbiji?

12:00-12:30 Media briefing