Home Arhiva konferencija Poreska politika i održivost penzionog sistema

Poreska politika i održivost penzionog sistema

Poreska politika i održivost penzionog sistema

Datum održavanja:
19. 06. 2013.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Dragana Kalinović, direktor PIO fonda

Video

Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Miodrag Vuković, advokat

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-11:45 Panel diskusija: Poreska politika i održivost penzionog sistema

Ivan Simič, direktor Poreske uprave Srbije; Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije; Dragana Kalinović, direktor PIO Fonda; Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća; Specijalna prezentacija: Poresko zakonodavstvo i sudska praksa u Srbiji-Miodrag Vuković, advokat.


Da li je promena poreske stope na zarade dovoljna da reši probleme finasiranja penzija u Srbiji? Zašto Srbija ne ubira veće poreske prihode od poreza na duvanske proizvode ili rudne rente za eskploataciju nafte i gasa, što je jedanod ključnih poreskih prihoda svih država Evrope? Može li Srbija imati održiv sistem penzija i najniže poreske stope na ime rudne rente i duvanskih proizvodau Evropi? Koji dodatni poreski prihodi i mere državne podrške mogu realno povećati finansijsku stabilnost PIO Fonda ? Koji izazovi čekaju PIO fond u narednih osam godina, kada u penziju treba da ode blizu 1,5 miliona građana Srbije starijih od 57 godina? Kako se prihodi od oduzete imovine u procesima protiv organizovanog kriminala i korupcije u razvijenim zemljama Evrope usmeravaju ka sistemu penzionih i socijalnih davanja i koji evropski modeli u ovoj oblasti  su najprimenjiviji u Srbiji? Može li se naplata poreza u Srbiji povećati stimulacijom građana koji redovno plaćaju svoje obaveze, umesto postojeće politike u kojoj najbolje prolaze oni koji ne plaćaju?

11:45-12:05 Media Briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335.

 

 

 

 


 

TV izveštaji

19. 06. 2013. TV Studio B, TV Studio B, Vesti u 22:00:

20. 06. 2013. RTV Pink, RTV Pink, Dobro jutro!:

Internet

Štampani mediji