Home Arhiva konferencija Nezavisna regulatorna tela i budžetski deficit Srbije

Nezavisna regulatorna tela i budžetski deficit Srbije

Nezavisna regulatorna tela i budžetski deficit Srbije

Datum održavanja:
22. 10. 2014.
Lokacija:
Hotel Hyatt Regency, Centralni donji lobi, Danas Conference Center

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Milenko Ostojić, zamenik predsednika UO RATEL (2006-2011)

Video

Zoran Živković, regionalni direktor NORTEL

Video

Mahmud Bušatlija, saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Ima li Srbija ekonomski održiv plan kontrole troškova u nezavisnim regulatornim telima i agencijama koje se finansiraju iz javnih resursa? Da li su nezavisna regulatorna tela izuzeta iz sistema budžetskih ušteda i zašto? Da li su nezavisna regulatorna tela u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija faktor uređenja tržišta ili leglo korupcije i dodatnih troškova privrede? Da li nezavisna regultorna tela koja imaju zakonsku poziciju i mogućnost da svojim odlukama utiču na medije i kompanije u oblasti IT industrije pod bilo kakvim sistemom državne kontrole i da li postojeći sistem predstavlja idealan okvir za korupciju? Ko kontroliše troškove iznajmljivanja prostora, zapošljavanja , službenih putovanja i ostalih troškova u nezavisnim regulatornim telima?  Da li je postojeće stanje u nezavisnim regulatornim telima u Srbiji zloupotreba procesa usklađivanja Srbije sa EU standardima?

Dodatne informacije: 062 8012 335