Home Arhiva konferencija Kablovski TV programi i tržište oglašavanja u Srbiji

Kablovski TV programi i tržište oglašavanja u Srbiji

Kablovski TV programi i tržište oglašavanja u Srbiji

Datum održavanja:
05. 06. 2013.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Aleksandar Gajović, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Srbije

Video

Predrag Lozović, direktor produkcije Nielsen Audience Measurement Serbia

Video

Mihailo Jovanović, direktor Direkcije za informacione tehnologije i elektronske komunikacije JP PTT Srbija

Video

Dragiša Kovačević, direktor SOS kanala

Video

Nataša Mitić, direktor prodaje oglasa Fox International Channels Serbia

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra

10:05-11:45 Panel diskusija:Kablovski TV programi i tržište oglašavanja u Srbiji

Aleksandar Avramović, specijalni savetnik Ministra kulture i informisanja Vlade Srbije; Predrag Lozović, direktor produkcije Nielsen Audience Measurement Serbia; Mihailo Jovanović, direktor direkcije za informacione tehnologije i elektronske komunikacije JP PTT Srbija; Dragiša Kovačević, direktor SOS Kanala; Nataša Mitić, direktor prodaje oglasa Fox International Channels Serbia.

Da li je postojeći sistem izdavanja nacionalnihi regionalnih frekvencija za analogno emitovanje TV programa tehnološki prevaziđen? Koji je udeo kablovskih TV programa u ukupnoj TV gledanosti i tržištu oglašavanja u Srbiji? Koja je uloga države i postojećih operatera kablovske televizije u širenju mreže kablovskih TV programa i na ruralne sredine?Da li je širenje mreže kablovskih TV operatera vezano za investicije u širokopojasni internet i koja je uloga IP TV servisa u tom procesu?Koja je uloga države u procesu digitalizacije televizije, i da li je i taj proces praktično obesmišljen širenjem mreže kablovskih TV kanala u Srbiji? Da li bi dolazak Pay Pal servisa u Srbiju mogao doneti nove mogućnosti kupovine i oglašavanja na kablovskim TV programima i IP TV servisima?Da li je postojeća medijskazakonska regulativa tehnološki prevaziđena i da li je treba menjati u skladu sa promenama na tržištu TV programa?

11:45-12:15 Media briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335

 

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji

Dnevni list Danas:

PTT će izdvajati novac za javne servise

Dnevni list Danas:

Biznis dodtak