Home Arhiva konferencija Fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije

Fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije

Fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije

Datum održavanja:
21. 03. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Državni sekretar ministarstva rada i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Direktor Poreske uprave Srbije

Video

Direktor PIO fonda

Video

Potpredsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije

Video

Rasprava nakon prezentacije

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 21. marta 2012. godine, počevši od 09.40. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,20. marta 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:00 Panel diskusija-Fiskalna nedisciplina i državni budžet Srbije

Radina Todović, državni sekretar ministarstva rada i socijalne politike Vlade Srbije; Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave Srbije; Dragana Kalinović, direktor PIO Fonda; Slavenko Grgurević, potpredsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije.

Da li je sistem javnih finansija Srbije održiv ukoliko plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih bude i dalje stvar lične savesti poslodavaca, a ne ozbiljnog zakonskog sistema države? Hoće li zdravstveni sistem i sistem penzionih i socijalnih davanja biti prvi elementi državnog sistema Srbije koji će biti ugroženi fiskalnom nedisciplinom? Zašto vlast u Srbiji subvencioniše i nagrađuje povlasticama privredne subjekte i građane koji ne plaćaju redovno svoje obaveze, dok nema nikakvih ozbiljnih subvencija za privredne subjekte i građane koji redovno plaćaju sve svoje zakonske obaveze? Kako siva ekonomija utiče na održivost sistema javnih finansija i na koji način ugrožava onaj deo zaposlenih koji rade legalno? Koliko dugo će Srbija imati dovoljno novca da servisira svoje budžetske obaveze ukoliko se nastavi sa postojećim trendovima poreske evazije?

12:00-12:15 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.


TV izveštaji

21. 03. 2012. RTS, RTS:Dnevnik 2:

21. 03. 2012. Svet plus info, Svet plus info:Vesti:

Internet

Štampani mediji