Home Arhiva konferencija Ekonomija zabave-Tehnologija i ekonomski razvoj

Ekonomija zabave-Tehnologija i ekonomski razvoj

Ekonomija zabave-Tehnologija i ekonomski razvoj

Datum održavanja:
07. 06. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

DANAS KONFERENS CENTAR U PARIZU

Video

Video

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Član Američke akademije filmske umetnosti i nauke

Video

Generalni direktor Beogradske arene

Video

Generalni direktor ArtVista-Roda Cineplex bioskopi

Video

Glavni urednik Travel magazina

Video

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u četvrtak, 7.juna 2012. godine, počevši od 12.00. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,6. juna 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

12:15-12:20 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

12:20-12:25 Video najava

12:25-14:00 Panel diskusija: Ekonomija zabave-Tehnologija i ekonomski razvoj

Dobrivoje Tanasijević, član Američke akademije filmske umetnosti i nauke; Dejan Petričević, generalni direktor Beogradske arene;Zoran Cvetanović, generalni direktor ArtVista-Roda Cineplex bioskopi; Zoran Đukanović, glavni urednik Travel magazina.

Koja je uloga naprednih tehnologija filmske industrije u razvoju zabavnih parkova i centara u svetu? Da li je nove 3D ili 6D tehnologije filmske industrije vraćaju ljude u bioskope, i koji su rezultati operatora zabavnih centara koji uključuju napredne bioskope u Beogradu? Kako nove 6D tehnologije filmske industrije postaju ozbiljan generator prihoda ne samo u bioskopima, već i u zabavnim parkovima i zoo vrtovima širom sveta? Da li bioskopi u Srbiji propadaju ili propadaju samo oni bioskopi koji ne prate tehnološki razvoj? Koji godišnji prihod generiše industrija naprednih bioskopa u Srbiji, i koliko savremena tehnologija filmske industrije obesmišljava pirateriju u ovoj oblasti? Koji prihod generišu prateći sadržaji u industriji naprednih bioskopa?

14:00-14:15 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.