Home Arhiva konferencija Ekonomija zabave-Investicioni modeli ekonomskog razvoja

Ekonomija zabave-Investicioni modeli ekonomskog razvoja

Ekonomija zabave-Investicioni modeli ekonomskog razvoja

Datum održavanja:
07. 06. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

DANAS KONFERENS CENTAR U PARIZU

Video

Video

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Polin Water Parks and Pool Systems,Turska

Video

Video

Izvršni partner Wolf McGill

Video

Direktor Action Park Srbija

Video

Partner Solidity Real Estate

Video

Daniela Najdanović,direktor projekta ekonomskog razvoja ValD Europe,Diznilend Pariz

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u četvrtak, 7.juna 2012. godine, počevši od 09.40. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,6. juna 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-11:45 Panel diskusija: Ekonomija zabave-Investicioni modeli ekonomskog razvoja

Bilge Pakis, Polin Water Parks and Pool Systems, Turska; Alfonso Ribaroča,generalni direktor Action Park, Španija; Nikola Seneši, izvršni partner Wolf Mc Gill; Jovica Jakovac, izvršni partner Solidity Real Estate; …

Specijalna prezentacija: Ekonomija zabave i ekonomski razvoj-Daniela Najdanović, direktor projekta ekonomskog razvoja Val'D Europe, Diznilend Pariz.

Da li investicije u akva parkove predstavljaju model razvoja turističke industrije malih gradova u Srbiji? Zašto je industrija zabavnih parkova jedan od najuspešnijih modela razvoja turističke ponude zemalja koje nemaju more ili neke druge prirodne atrakcije? Koji modeli zabavnih parkova, igraonica i drugih zabavnih centara pokazuju najbolje rezultate poslovanja u Srbiji? Koje su specifičnosti tržišta Srbije kada je reč o investicijama u zabavne sadržaje ? Koja je uloga industrije zabave koja uključuje životinjski svet, u unapređenju turističke ponude gradova Evrope, i koji investicioni modeli su se pokazali najpraktičnijim i najisplativijim? Koja je uloga proizvođača opreme za zabavne centre i akva parkove u jačanju kapaciteta ekonomije zabave i koji broj radnih mesta je moguće kreirati u ovoj oblasti?

11:45-12:15 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.