Home Arhiva konferencija Država i medijsko tržište Srbije

Država i medijsko tržište Srbije

Država i medijsko tržište Srbije

Datum održavanja:
20. 03. 2013.
Lokacija:
NUNS Media centar, Velika sala, Terazije 3/Prvi sprat

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Aleksandar Gajović, savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Srbije

Video

Vukašin Obradović, predsednik NUNS

Video

Vladimir Radomirović, član uprave UNS

Video

Dragiša Kovačević, direktor SOS kanala

Video

Sanja Ignjatović, direktor Infobiro video web servis

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-11:45 Panel diskusija: Država i medijsko tržište Srbije

Bratislav Petković, ministar kulture i informisanja Vlade Srbije(pozvan); Vukašin Obradović, predsednik NUNS(potvrđen); Vladimir Radomirović, član Uprave UNS(potvrđen); Zoran Sekulić, direktor  FoNet(potvrđen); Dragiša Kovačević, direktor SOS Kanala(potvrđen) ; Bojan Trajković, direktor InfoBiro(potvrđen); …

Da li država nelojalno konkuriše na tržištu medija u Srbiji i kako taj problem izgleda u praksi? Zašto država i dalje održava vlasništvo u medijima i da li je izlazak države iz medija preduslov bilo kakvog realnog medijskog tržišta u Srbiji? Zašto su mediji u privatnom vlasništvu ugroženi nelojalnom konkurencijom medija koji zbog državne pomoći ne moraju da budu profitabilni i mogu da godinama posluju sa gubicima? Da li država finansiranjem i osnivanjem medija u državnom vlasništvu indirektno pokušava da oslabi i kontroliše medije u privatnom vlasništvu? Koliko iznose gubici medija u državnom vlasništvu u Srbiji? Da li mediji u državnom vlasništvu koji nisu profitabilni treba da se finansiraju državnim novcem ili treba da se privatizuju? Da li je oglašavanje javnih preduzećau državnim medijima potreba poslovanja ili jedan od načina pokrivanja gubitaka državnim novcem? Da li pored javnog televizijskog servisa država treba da ima bilo koji drugi medij u vlasništvu i koja su iskustva država Evropske unije?

11:45-12:00 Media briefing

Dodatne informacije:062 8012 335.