Home Životno osiguranje i uloga medija u Srbiji

Životno osiguranje i uloga medija u Srbiji

Životno osiguranje i uloga medija u Srbiji

Datum održavanja:
Sreda, 07. oktobar 2015.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Akreditacija medija: Prijave slati sa zvaničnih mejl adresa redakcija na office@danas.tv

Učesnici

Uvodno izlaganje
Željko Pantić, direktor Danas Conference Center.

Video

Dejan Hadžić, savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija

Video

Nikola Rodić, direktor Odeljenja za aktuarske poslove i statistku NBS

Video

Vladimir Đorđević, samostalni savetnik u Privrednoj komori Srbije

Video

Mirjana Tomić, autor i voditelj emisije Svet novca

Video

Miroslav Alavanja, autor i voditelj emisije Moja polisa

Video

Nenad Srećković, član Upravnog odbora Centra za promociju i edukaciju u osiguranju

Video

Prezentacija

Rasprava
Integralni snimak rasprave nakon izlaganja panelista

Video

10:00-10:05  Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-11:30 Panel diskusija Životno osiguranje i uloga medija u Srbiji:

Dejan Hadžić, savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Republike Srbije; Nikola Rodić, direktor Odeljenja za aktuarske poslove i statistku Narodne banke Srbije;Vladimir Đorđević, samostalni savetnik u Udruženju za bankarstvo, osiguranje i druge finansijske institucije Privredne komore Srbije; Nenad Srećković, član Upravnog odbora Centra za promociju i edukaciju u osiguranju; Mirjana Tomić, autor i voditelj emisije Svet novca…

Da li je suštinski rast tržišta životnog osiguranja u Srbiji moguć bez ozbiljne uloge medija? Da li privatne osiguravajuće kompanije imaju dovoljne resurse za vođenje nacionalne medijske kampanje za promociju životnog osiguranja u Srbiji? Da li je postojeći nivo tržišta životnog osiguranja isključivo posledica ekonomskog stanja stanovništva ili nedostatka svesti o značaju svih vrsta dugoročne štednje u Srbiji? Da li medijska kampanja za promociju životnog osiguranja u stanovništvu treba da bude realizovana pojedinačno od osiguravajućih kompanija ili na nivou cele industrije životnog osiguranja? Koji su najbolji primeri medijske kampanje za promociju životnog osiguranja u zemljama Evrope i da li je po sličnom modelu moguće značajno povećati broj korisnika usluga životnog osiguranja u Srbiji?

11:30-12:00 Rasprava

12:00 Media Briefing

Dodatne informacije: 062 801 2335 i office@danas.tv

Institucionalni partner

Ambasada SAD