Home Zelena ekonomija-Sistem finansiranja i kontrole upravljanja otpadom u Srbiji

Zelena ekonomija-Sistem finansiranja i kontrole upravljanja otpadom u Srbiji

Zelena ekonomija-Sistem finansiranja i kontrole upravljanja otpadom u Srbiji

Integralni video snimak konferencije

Zelena ekonomija-Sistem finansiranja i kontrole upravljanja otpadom u Srbiji(VIDEO)

Video

Prezentacija Kristina Cvejanov, predstavnik Udruženja operatera ambalaže I ambalažnog otpada – UPOP

Datum održavanja:

Ponedeljak, 24. jun 2019

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-10:15 Goran Trivan,ministar zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

10:15-10:25 Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine

10:25-10:35 Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju u Privrednoj komori Srbije

10:35-10:45 Kristina Cvejanov, predstavnik Udruženja operatera ambalaže i ambalažnog otpada – UPOP

10:45-11:30 Rasprava

 

Ima li bilo koji sistem finansiranja upravanja otpadom smisla bez adekvatnog inspekcijskog sistema kontrole i koliko sistem finansiranja bez sistema kontrole predstavlja otvoreni prostor za različite zloupotrebe? Da li je sistem reciklaže različitih vrsta otpada u domaćinstvima gradova širom Srbije realno izvodljiv u postojećem zakonskom okviru koji reguliše upravljanje otpadom u Srbiji? Da li je uvođenje depozitnog sistema finansiranja reciklaže različitih vrsta otpada primenjivo u Srbiji i koja je uloga države u tom procesu? Koja infrastruktrna ulaganja su neophodna kako bi depozitni sistem finansiranja otpada mogao biti dostupan većini građana koji žive u gradovima i koja je uloga lokalnih samouprava u tom procesu? Koja je uloga maloprodajnih trgovinskih lanaca u procesu prikupljanja i reciklaže različitih vrsta otpada u Srbiji i koja pozitivna iskustva postoje u praksi? Koja rešenja u postojećem zakonskom okviru pokazuju dobre rezultate u praksi i koji segmenti reciklažne industrije imaju trendove rasta? Koliko je uspostavljanje sistema finansiranja i kontrole procesa upravljanjem otpadom u Srbiji pitanje evropskih integracija, a koliko opšte pitanje zaštite životne sredine i zdravlja građana Srbije i koji nivo ulaganja je potreban kako bi Srbija imala adekvatan sistem upravljanja otpadom i inspekcijske kontrole na celoj svojoj teritoriji?

Institucionalni partner

Ambasada SAD