Home Zelena ekonomija i ekonomski održivi sistemi upravljanja otpadom u Srbiji

Zelena ekonomija i ekonomski održivi sistemi upravljanja otpadom u Srbiji

Zelena ekonomija i ekonomski održivi sistemi upravljanja otpadom u Srbiji

Datum održavanja:

Utorak, 30. oktobar 2018.

Lokacija:
Radisson Collection Hotel Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

09:00-10:30

Keynote govornik: Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine;

Dušan Vasiljević, predsednik UO Western Balcans Consulting Global;

Marko Popadić, direktor JKP Gradska čistoća;

Sonja Popović, direktor Centra za zaštitu životne sredine JKP Mediana;

Siniša Mitrović, rukovodilac službe  za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije…

ModeratorŽeljko Pantić, direktor Danas Conference Center

Teme konferencije:

Koliko je postojeći sistem upravljanja otpadom u Srbiji ekonomski održiv i koje izmene su neophodne da bi sistem bio suštinski funkcionalan? Koji mehanizmi kontrole upravljanjem otpadom postoje i da li su dovoljni da spreče zloupotrebe u sistemu finansiranja upravljanja otpadom u Srbiji? Da li je uvođenje jačeg inspekcijskog sistema u oblasti životne sredine jedan od ključnih elemenata ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom u Srbiji? Koliko je problem nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Srbiji posledica nepostojanja ozbiljnog inspekcijskog aparata u oblasti životne sredine, ali i dokaz zloupotrebe sistema finansiranja odlaganja različitih vrsta otpada? Koji su rezultati postojećeg sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Srbiji, postoje li problemi u praksi i ima li razloga za uvođenje depozitnog sistema upravljanje ambalažnim otpadom u Srbiji? Koja je uloga resornog ministarstva za zaštitu životne sredine u objedinjavanju i kontroli celokupnog sistema za upravljanje svim vrstama otpada u Srbiji i da li je to suštinski preduslov za ozbiljniju promenu na bolje u oblasti finansiranja sistema upravljanja otpadom u Srbiji? Koji je udeo EU fondova u sistemu finansiranja upravljanjem otpadom u Srbiji, a koliko je to obaveza državnog i lokalnih budžeta i kako obezbediti adekvatnu kontrolu trošenja sredstava?

Institucionalni partner

Ambasada SAD