Home Srbija i SAD – Veze u oblasti obrazovnog sistema

Srbija i SAD – Veze u oblasti obrazovnog sistema

Srbija i SAD - Veze u oblasti obrazovnog sistema

Integralni video snimak konferencije

Video

Datum održavanja:

Petak, 21. februar 2020.

Lokacija: Radisson Collection Hotel Belgrade, Bul. Vojvode Mišića 15

Vreme održavanja:11:00-12:00

Učesnici:

Aleksandra Drecun, direktor Harvard Alumni Asocijacije za Evropu

Darko Trifunović, Direktor Instituta za međunarodnu bezbednost

Institucionalni partner

Ambasada SAD