Home Srbija i SAD – Veze u oblasti ICT industrije

Srbija i SAD – Veze u oblasti ICT industrije

Srbija i SAD - Veze u oblasti ICT industrije

Integralni video snimak konferencije

Video

Datum održavanja:

Petak, 17. januar 2020.

Lokacija: Radisson Collection Hotel Belgrade, Bul. Vojvode Mišića 15

10:30-12:00

Učesnici:

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Miloš Đurković, direktor Adriatic regije SAS

Aleksandar Ašković, IT novinar i YouTube ekspert

Prezentacija Stefan Lazarević, generalni direktor NCR Srbija

Institucionalni partner

Ambasada SAD