Home Srbija i SAD – Veze u oblasti filmske industrije

Srbija i SAD – Veze u oblasti filmske industrije

Srbija i SAD - Veze u oblasti filmske industrije

Video

Integralni video snimak konferencije

Datum održavanja:

Četvrtak, 23. januar 2020.

Lokacija: Radisson Collection Hotel Belgrade, Bul. Vojvode Mišića 15

Vreme:

11:00-12:00

Učesnici:

Dobrivoje Tanasijević, filmski producent i član Američke akademije filmskih umetnosti i nauka; Igor Turčinović, direktor Pink Film International; Milica Božanić, izvršni direktor Srpske filmske asocijacije; Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Institucionalni partner

Ambasada SAD