Home Sistem finansiranja lečenja retkih bolesti u Srbiji

Sistem finansiranja lečenja retkih bolesti u Srbiji

Sistem finansiranja lečenja retkih bolesti u Srbiji

Integralni video snimak konferencije

Video

Datum održavanja:

Utorak, 02. jun 2020.

Lokacija: Radisson Collection Old Mill Hotel Belgrade, Bul. Vojvode Mišića 15

Vreme održavanja: 

10:00-11:00

Učesnici:

Rada Milićević, direktor Sektora za zdravstveno osiguranje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Elena Trkulja, načelnik Odeljenja u Sektoru za medicinske poslove i procenu nove tehnologije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Milena Argirović, direktorka kompanije Takeda i član Upravnog odbora Udruženja proizvođača inovativnih lekova-INOVIA; Nadica Blažić, predsednik udruženja samohranih roditelja i porodica osoba sa invaliditetom Plava školjka; Stefan Markuljević, sportski trener i roditelj deteta obolelog od retke bolesti; Željko Pantić, direktor Danas Conference Center…

Institucionalni partner

Ambasada SAD