Home Sistem finansiranja filmske industrije u Srbiji

Sistem finansiranja filmske industrije u Srbiji

Sistem finansiranja filmske industrije u Srbiji

Datum održavanja:
Petak, 16. oktobar 2015.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Učesnici

Uvodno izlaganje
Željko Pantić, direktor Danas Conference Center.

Video

Dušan Korunoski, specijalni savetnik Ministarstva privrede Republike Srbije

Video

Anđelka Vlaisavljević, direktor kompanije Work in progress

Video

Dejan Petričević, regionalni menadžer LIVE entertainment Taramount film

Video

Ana Bulos, ekonomski savetnik Ambasade SAD

Video

Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti

Video

Rasprava
Integralni snimak rasprave nakon izlaganja panelista

Video

Video

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra

10:05-11:45 Panel diskusija: Sistem finansiranja filmske industrije u Srbiji

Dušan Korunovski, savetnik ministra privrede Vlade Srbije; Anđelija Vlaisavljević, direktor kompanije Work In Progress; Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti; Ana Bulos, ekonomski savetnik Ambasada SAD u Srbiji; Dejan Petričević, regionalni menadžer za LIVE entertainment Taramount Film i bivši predsednik Antipiratske asocijacije SCG.

Da li je sistem poreskih podsticaja za međunarodne filmske projekte jedan od realnih izvora finansiranja domaće filmske industrije? Da li u Srbiji postoji realno održiv sistem finansiranja filmske industrije bez striktne primene zakona o autorskim pravima i suzbijanja filmske piraterije? Koliko piraterija u Srbiji smanjuje prihode domaće filmske industrije i legalnih distributera DVD i Blu rej filmskih izdanja u Srbiji? Koji modeli elektronske trgovine u oblasti kupovine filmskih sadržaja su primenjivi u Srbiji, i može li aktiviranje PejPala u punom kapacitetu u Srbiji, doneti nove prihode domaćoj filmskoj industriji? Koja je uloga države u razvijanju ekonomski održivog sistema finansiranja filmske industrije u Srbiji?

11:45-12:00 Media briefing

Dodatne informacije: 062 801 2335 i office@danas.tv

Institucionalni partner

Ambasada SAD