Home Privatni zdravstveni sistemi i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Privatni zdravstveni sistemi i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Učesnici

Integralni snimak konferencije.

Govore: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center; Miodrag Stanić, pomocnik direktora Lekarske komore Srbije; Ivana Petrović, medicinski direktor Bel Medic opšte bolnice…

Video

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji

Privatni zdravstveni sistemi i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Datum održavanja:

Petak, 13. oktobar 2017.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

Koliko je postojeći kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije povezan sa kadrovskim deficitom velikih evropskih zdravstvenih sistema i koji su trendovi odliva deficitarnog zdravstvenog kadra iz Srbije? Da li su privatni zdravstveni sistemi u Srbiji u boljoj poziciji da pruže bolje finansijske uslove za rad deficitarnog zdravstvenog kadra u Srbiji i tako spreče odliv tog kadra iz Srbije u inostranstvo? Da li postojeći kadrovski deficit državnog zdravstvenog sistema Srbije praktično stimuliše lečenje naših građana u privatnim zdravstvenim sistemima u inostranstvu i mogu li domaći privatni zdravstveni sistemi biti deo rešenja ovog problema? Koji modeli specijalizacije deficitarnog zdravstvenog kadra mogu da se sprovode u privatnim zdravstvenim sistemima u Srbiji i koji modeli postoje u praksi velikih zdravstvenih sistema u Evropi? Kako na odliv deficitarnog zdravstvenog kadra utiče tehnička neopremljenost zdravstvenog sistema Srbije u različitim oblastima dijagnostike i lečenja, i koja je uloga države i privatnih zdravstvenih sistema u rešavanju ovog problema? Koja je uloga obrazovnog sistema u profilisanju deficitarnog zdravstvenog kadra i da li moguća saradnja države i  privatnih zdravstvenih sistema u stipendiranju programa specijalizacije kadrova koji nedostaju zdravstvenom sistemu Srbije?

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije