Home Privatni i državni obrazovni sistemi i integritet stručnih zvanja u Srbiji

Privatni i državni obrazovni sistemi i integritet stručnih zvanja u Srbiji

Privatni i državni obrazovni sistemi i integritet stručnih zvanja u Srbiji

Integralni video snimak konferencije

Privatni i državni obrazovni sistemi i integritet stručnih zvanja u Srbiji(VIDEO)

Video

Datum održavanja:

Utorak, 25. jun 2019.

Lokacija:
Radisson Collection Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

Učesnici:

Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu

Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum

 

Postoji li sistemska razlika u sticanju stručnih zvanja između privatnih i državnih obrazovnih sistema u Srbiji i koliko je medijska slika u ovoj oblasti iskrivljena? Koja je uloga države u kontroli integriteta stručnih zvanja u Srbiji i koji problemi postoje u praksi? Koliko je integracija privatnih obrazovnih sistema sa međunarodnim akreditovanim obrazovnim sistemima na svim nivoima obrazovanja, dodatni korak ka sticanju stručnih zvanja koja su globalno priznata? Koliko je proces nostrifikacije dimploma stečenih u najznačajnijim obrazovnim sistemima na svetu bitan deo opšteg sistema koji garantuje integritet stručnih zvanja u Srbiji? Koja iskustva postoje u praksi kada je reč o integraciji nastavnih programa stranih obrazovnih sistema koji u Srbiji održavaju nastavu ili samostalno ili kroz saradnju sa domaćim obrazovnim sistemima? Koliko je sistem stručnih zvanja u Srbiji realno usklađen sa potrebama tržišta rada? Kako sistemski rešiti  problem stručnih zvanja u obrazovnom sistemu Srbije koja praktično nemaju nikakvu upotrebnu vrednost na tržištu rada i koja je uloga međunarodnih standarda u ovom procesu?

Institucionalni partner

Ambasada SAD