Home Odliv mozgova i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Odliv mozgova i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije

Video

Vesna Jovanović, direktor Lekarske komore Srbije

Video

Gordana Bjelobrk, šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku

Video

Ljiljana Jemuović, infektolog i direktor BelMedic opšte bolnice

Video

Višeslav Hadži-Tanović, predsednik udruženja “Privatni lekari Srbije”

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

TV izveštaji

N1 televizija, Dnevnik:

Internet

Štampani mediji

Odliv mozgova i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije

Datum održavanja:
Četvrtak, 3. mart 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

PRIJAVE MEDIJA SLATI SA ZVANIČNIH MEJL ADRESA REDAKCIJA NA OFFICE@DANAS.TV.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-11:05 Panel diskusija “Odliv mozgova i kadrovski deficit zdravstvenog sistema Srbije”:

Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije; dr Vesna Jovanović direktor Lekarske komore Srbije; Gordana Bjelobrk, šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku; dr Ljiljana Jemuović, infektolog u BelMedic opštoj bolnici; prof dr sci Višeslav Hadži-Tanović, predsednik udruženja Privatni lekari Srbije.

Zašto se kadrovski deficit zdravstvenih sistema najbogatijih država EU pojačava iz godine u godinu i kako taj trend utiče na ubrzani odliv deficitarnog zdravstvenog kadra iz zdravstvenog sistema Srbije? U kojim oblastima zdravstvenog sistema Srbije je kadrovski deficit najizraženiji i ima li država finansijske resurse da zadrži deficitarni kadar u različitim oblastima zdravstvenog sistema Srbije? Hoće li ubrzani odliv mozgova ugroziti funkcionisanje vitalnih funkcija zdravstvenog sistema Srbije i ima li Srbija strategiju sprečavanja odliva mozgova i podrške povratku stručnog kadra u Srbiju nakon školovanja u inostranstvu? Koja je uloga privatnih zdravstvenih sistema u stvaranju uslova za rad deficitarnog zdravstvenog kadra u Srbiji? Da li će izjednačavanje statusa državnih i privatnih zdravstvenih sistema u sistemu finansiranja zdravstvenih usluga biti dovoljno da zadrži deficitarni zdravstveni kadar u Srbiji? Zašto je Srbija jedna od retkih država Evrope koja različitim administrativnim preprekama generalno usporava i otežava povratak najstručnijeg kadra iz dijaspore? Da li je proces nostrifikacija diploma i akademskih zvanja stečenih u inostranstvu glavna prepreka povratku stručnog kadra nakon završetka školovanja u inostranstvu i kako se ovaj trend manifestuje u zdravstvenom sistemu?

11:05-11:35 Rasprava nakon izlaganja panelista

11:35 Media briefing

Dodatne informacije: 062 801 2335 i office@danas.tv

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije