Home Internet botovi i javno mnjenje u Srbiji

Internet botovi i javno mnjenje u Srbiji

Internet botovi i javno mnjenje u Srbiji

Integralni video snimak konferencije

Video

Datum održavanja:

Petak, 29. maj 2020.

Lokacija: Radisson Collection Old Mill Hotel Belgrade, Bul. Vojvode Mišića 15

Vreme održavanja:

10:00-11:15

Učesnici:

Vladimir Vuletić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u  Beogradu; Anđela Milivojević, istraživački novinar; Moderator: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center…

Institucionalni partner

Ambasada SAD