Home Inspekcijski sistem i primena zakonodavnog okvira Srbije

Inspekcijski sistem i primena zakonodavnog okvira Srbije

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Željko Ožegović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Video

Dragana Ilić, koordinator stručne grupe koordinacionog tela za sprovođenje aktivnosti za suzbijanje sive ekonomije NALED

Video

Ljubiša Dimitrijević, sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije

Video

Srđan Drobnjaković, direktor Unije poslodavaca Srbije

Video

Rasprava

Video

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji

Slobodan Krstović, saradnik za ekonomske analize NALED

Inspekcijski sistem i primena zakonodavnog okvira Srbije

Datum održavanja:

Četvrtak, 25. maj 2017.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije