Home Informacione tehnologije i uticaj na zdravlje ljudi

Informacione tehnologije i uticaj na zdravlje ljudi

Integralni video snimak konferencije

Informacione tehnlogije i uticaj na zdravlje ljudi (Video)

Video

Prezentacija

Informacione tehnologije i uticaj na zdravlje ljudi

Datum održavanja:

Četvrtak, 22. novembar 2018.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

13:00-14:00

Učesnici:

Zoran Radovanović, epidemiolog i univerzitetski profesor

Petar Kočović, profesor na Univerzitetu Union – Nikola Tesla

Moderator: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Teme konferencije:

Koliko su savremeni izvori zračenja poput mobilnih telefona, WiFi rutera u domaćinstvima, baznih stanica i antena za mobilnu telefoniju rizik za zdravlje stanovništva u Srbiji? Da li su deca posebno rizična grupa, i u kom uzrastu je bezbedno korišćenje mobilnih telefona? Koji je zdravstveni uticaj kumulativnog zračenja rutera za prijem bežičnog interneta, posebno u stambenim zgradama sa desetinama i stotinama stambenih jedinica? Koja su svetska iskustva kada je reč o praćenju nivoa zdravstvenog rizika povezanog sa različitim zračenjima koji su deo rada savremenih uređaja i tehnologija? Koji stepen zdravstvene kontrole postoji prilikom donošenja odluke o mestu postavljanja baznih stanica i antena za mobilnu telefoniju, posebno kada je reč o lokacijama u gusto naseljenim gradovima u Srbiji? Koja je uloga mobilnih operatera  i provajdera internet usluga u zaštiti građana od štetnih zračenja vezanih za ICT infrastrukturu u Srbiji?

Institucionalni partner

Ambasada SAD