Home Hotelijerski menadžment i turistička ponuda Srbije

Hotelijerski menadžment i turistička ponuda Srbije

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Aleksandar Denda, savetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije

Video

Nikola Seneši, izvršni direktor HotelBrain

Video

Petar Kulaš, partner WM Hotels

Video

Prezentacija

Prezentacija:Petar Kulaš:
wm-danas-conference

Gabriela Ditetova, general manager Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade

Video

Goran Kovačević, managing director Hotel Square Nine

Video

Milica Čubrilo Filipović, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Hotelijerski menadžment i turistička ponuda Srbije

Datum održavanja:

Četvrtak, 1. decembar 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Prijave medija slati sa zvaničnih mejl adresa redakcija na office@danas.tv.

10:00-10:05 Uvodno izlaganje: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-11:05 Panel diskusija Hotelijerski menadžment i turistička ponuda Srbije

Aleksandar Denda, savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije i ministra trgovine turizma i telekomunikacija; Petar Kulaš, Partner- WM Hotels; Goran Kovačević, Managing director-Hotel Square Nine; Gabriela Ditetova, General Manager – Radisson Blu Old Mill; Milica Čubrilo Filipović; sekretar udruženja za turizam Privredne komore Srbije…

Koje su negativne posledice lošeg menadžmenta u različitim hotelima u Srbiji i kako to utiče na imidž Beograda i Srbije kao turistične destinacije? Postoji li razlika u kvalitetu hotelijerskog menadžmenta između franšiznih hotela i hotela koji nisu u sistemu franšiza? Da li hoteli u privatnom vlasništvu u Srbiji mogu da prate promene na tržištu i koja je uloga konsalting menadžment kompanija u tom procesu?Koje su prednosti i mane anganžovanja konsalting menadžment kompanija ili franšiznog sistema upravljanja hotelima u Srbiji i kako to izgleda u praksi?Koja je isplativost franšiznih i menadžment ugovora u hotelijerstvu u Srbiji i koja je uloga dobrog upravljanja hotelima u ukupnom podizanju kvaliteta usluge stranih gostiju u Beogradu i Srbiji? Da li je cenovno smanjenje prosečne cene hotelskih usluga u Beogradu dobro ili loše i kako to utiče na broj gostiju, ali i kvalitet hotelskih usluga? Da li je na postojećem tržištu Srbije moguće ostvariti dugoročnu komparativnu prednost privatnih hotela van sistema franšize u odnosu na velike hotelske lance i franšizni sistem upravljanja hotelima? Koja je uloga turističkih internet portala u podizanju kvaliteta hotelijerskog menadžmenta u Srbiji i kako negativne kritike utiču na poslovnu sposobnost hotela da opstane na tržištu?

11:05-11:35 Rasprava nakon izlaganja panelista

11:35 Media briefing

Partner panel diskusije

WMhotels

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije