Home Globalni filmski projekti i filmska industrija Srbije

Globalni filmski projekti i filmska industrija Srbije

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije

Video

Igor Turčinović, direktor Pink Films International

Video

Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti

Video

Saša Borojević, osnivač Srednje škole Artimedia

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Video

Globalni filmski projekti i filmska industrija Srbije

Datum održavanja:
Četvrtak, 17. novembar 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

10:00-11:30

Koliko je Srbija povećala prihode od međunarodnih filmskih projekata u prvoj godini primene novih podsticaja? Može li Srbija postati mesto snimanja najvećih svetskih blokbastera koji zapošljavaju više od 10 hiljada ljudi i koja pozitivna iskustva sa velikim filmskim projektima postoje u različitim državama sveta? Koji svetski filmski projekti se trenutno realizuju u Srbiji i koliko je Srbija konkurentna u odnosu na države okruženja? Koji su benefiti domaće filmske industrije u prvoj godini primene podsticaja za međunarodne filmske projekte? Koji elementi podsticajnih mera za međunarodne filmske projekte treba da se menjaju kako bi se dodatno povećali prihodi od međunarodnih filmskih projekata i sprečila zloupotreba sistema?

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije