Home Elektronska trgovina i tržište poštanskih usluga u Srbiji

Elektronska trgovina i tržište poštanskih usluga u Srbiji

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije

Video

Nenad Petrović, šef Odseka za metodologiju i razvoj platnog sistema Narodne banke Srbije

Video

Aleksandra Tadić, samostalni savetnik u Odeljenju za carinske procedure Uprave carine

Video

Vladimir Ocokoljić, šef Carinske ispostave Pošta Beograd

Video

Mihailo Jovanović, direktor Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja JP Pošta Srbije

Video

Prezentacija

Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Elektronska trgovina i tržište poštanskih usluga u Srbiji

Datum održavanja:
Četvrtak, 17. mart 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

PRIJAVE MEDIJA SLATI SA ZVANIČNIH MEJL ADRESA REDAKCIJA NA OFFICE@DANAS.TV.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05-11:05 Panel diskusija “Elektronska trgovina i tržište poštanskih usluga u Srbiji”:

Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije; Nenad Petrović, šef Odseka za metodologiju i razvoj platnog sistema Narodne banke Srbije; Aleksandra Tadić, samostalni savetnik u Odeljenju za carinske procedure Uprave carine; Vladimir Ocokoljić, šef Carinske ispostave Pošta Beograd; Mihailo Jovanović, direktor Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja JP Pošta Srbije; Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije.

Ima li puno aktiviranje Pej Pal servisa uticaj na rast tržišta poštanskih usluga u Srbiji? Da li je tržište elektronske trgovine pretežno stvar kupovine robe u inostranstvu ili trgovine robama i uslugama unutar Srbije? Da li poštanski operatori u Srbiji imaju mogućnost nalaženja strateških partnera među globalnim gigantima elektronske trgovine i koja iskustva postoje u zemljama Evrope? Da li je postojeće stanje tržišta elektronske trgovine u Srbiji ključni faktor rasta tržišta poštanskih usluga i koje su projekcije daljeg rasta? Da li bi strateška saradnja sa globalnim gigantima elektronske trgovine mogla biti faktor razvoja tržišta poštanskih usluga, ali i zapošljavanja velikog broja građana Srbije? Da li je elektronska trgovina jedan od najslabije iskorišćenih izvoznih resursa Srbije i zašto aktiviranje opcije prijema novca preko Pej Pala nije ozbiljno povećalo nivo izvoza roba i usluga iz Srbije?

11:05-11:35 Rasprava nakon izlaganja panelista

11:35 Media briefing

Dodatne informacije: 062 801 2335 i office@danas.tv

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije