Home Elektronska trgovina i povećanje izvoza roba i usluga

Elektronska trgovina i povećanje izvoza roba i usluga

Elektronska trgovina i povećanje izvoza roba i usluga

Datum održavanja:
23. septembar 2015.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Učesnici

Uvodno izlaganje
Željko Pantić, direktor Danas Conference Center.

Video

Dejan Dević
Zamenik generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije

Video

Dragana Stanić
Zamenik generalnog direktora Sektora za platni sistem Narodne banke Srbije

Video

Branislav Popović
Direktor prodaje Asseco SEE Srbija

Video

Prezentacija

Jelena Jovanović
Sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije

Video

Rasprava
Integralni snimak rasprave nakon izlaganja panelista

Video - prvi deo

Video - drugi deo

10:00 - 10:05

Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

10:05 - 11:30

Panel diskusija:Elektronska trgovina i povećanje izvoza roba i usluga

Ima li aktiviranje opcije prijema novca iz inostranstva preko Pej Pala uticaj na povećanje izvoza roba i usluga iz Srbije? Da li je proizvodnja različitih softverskih usluga iz Srbije jedan od najvećih izvoznih potencijala? Koja je uloga poštanskog sektora Srbije u izvozu različitih roba u države Evrope i sveta? Zašto je proizvodnja igara i aplikacija jedan od najvećih izvora prihoda globalne ICT industrije i može li Srbija povećati svoje prihode kada je reč o izvozu softvera? Koje vrste roba iz Srbije mogu biti najveći izvor prihoda kada je reč o elektronskoj trgovini sa inostranstvom i koja su iskustva zemalja okruženja? Koji modeli izvoza roba iz Srbije za mala i srednja preduzeća postoje u praksi, i kako ulazak Pej Pala u punom kapacitetu utiče na povećanje prometa roba i usluga iz Srbije ka inostranstvu?

11:30

Objedinjena rasprava

12:00

Media Briefing 

Dodatne informacije: 062 801 2335 i office@danas.tv

TV izveštaji

Internet

www.danas.tv:

Veliki rast broja transakcija elektronske trgovine u Srbiji

Štampani mediji

Štampani mediji

Institucionalni partner

Ambasada SAD