Home Ekonomija zabave-Prihodi od turizma i gradnja zabavnih i akva parkova

Ekonomija zabave-Prihodi od turizma i gradnja zabavnih i akva parkova

Učesnici

Integralni snimak konferencije.

Govore: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center; Miroslav Knežević, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, Samuel Šlemender, zamenik generalnog menadžera Aqua park Petroland…

Video

TV izveštaji

Internet

Štampani mediji

Ekonomija zabave-Prihodi od turizma i gradnja zabavnih i akva parkova

Datum održavanja:

Petak, 15. septembar 2017.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel Belgrade, Bulevar Vojvode Mišića 15

Koliko projekti zabavnih i akva parkova doprinose povećanju turističkih prihoda u Srbiji? Koji udeo prihoda od akva parkova u različitim gradovima širom Srbije čine strani gosti? Koja je uloga nacionalne turističke organizacije, ali i lokalnih turističkih organizacija u promociji projekata ekonomije zabave i privlačenju stranih gostiju u Srbiju? Da li su Koridori 10 i 11 tokom leta jedan od glavnih resursa za prihode od stranih državljana koji su u tranzitu kroz Srbiju i kako povećati broj poseta akva parkovima po ovom osnovu? Koja su iskustva projekata koji u sebi pored zabavnih sadržaja objedinjuju i hotelske kapacitete i da li je takav model gradnje posebno bitan u zoni Koridora 10 i 11? Koliko je adekvatno planiranje gradnje novih projekata zatvorenih zabavnih i akva parkova u Srbiji bitan faktor povećanja prihoda tokom cele godine, a ne samo tokom leta?

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije