Home Ekonomija zabave-Investicioni modeli gradnje zabavnih i akva parkova

Ekonomija zabave-Investicioni modeli gradnje zabavnih i akva parkova

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center

Video

Mira Dudić, savetnik u Sektoru za turizam Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Srbije 

Video

Dragana Šabić, sekretar Udruženja za turizam Privredne komore Srbije

Video

Vesna Vlatković, direktor marketinga “A hoteli”

Video

Prezentacija

Dan Tana, član Američke akademije filmskih nauka i umetnosti

Video

Nikola Seneši, regionalni direktor “HotelBrain”

Video

Verka Jovanović, profesor na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum

Video

Prezentacija

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Ekonomija zabave-Investicioni modeli gradnje zabavnih i akva parkova

Datum održavanja:
Četvrtak, 19. maj 2016.

Lokacija:
Radisson Blu Old Mill Hotel, Bulevar Vojvode Mišića 15, Beograd

Institucionalni partner

Ambasada SAD

Korporativni partner

PHILIPS

Institucionalni partner

Privredna komora Srbije