Home Arhiva konferencija Tržište rada i socijalno preduzetništvo u Srbiji

Tržište rada i socijalno preduzetništvo u Srbiji

Tržište rada i socijalno preduzetništvo u Srbiji

Datum održavanja:
20. 02. 2013.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovica 38-40

Učesnici

Direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Brankica Janković, državni sekretar ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Goran Josifović, direktor Eurofoil Beograd d.o.o.

Video

Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Zlatica Zec, zamenik direktora Sektora za finansije PIO fonda

Video

Budimir Stakić, redovni profesor Univerziteta Singidunum

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:45 Prezentacije-Tržište rada i penzioni sistem Srbije

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije; Ivan Mimić, finansijski direktor PIO Fonda; Specijalna prezentacija: Održivost sadašnjeg penzionog sistema Srbije- Prof Dr Budimir Stakić, redovni profesor Univerziteta Singidunum.

10:45-11:25 Prezentacije-Tržište rada i socijalno preduzetništvo u Srbiji

Brankica Janković, državni sekretar ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije; Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća; Specijalna prezentacija: Socijalno preduzetništvo i zapošljavanje Roma u reciklažnoj industriji- Goran Josifović , direktor Eurofoil Beograd d.o.o.

11:25-12:15 Objedinjena rasprava

12:15-12:30 Media Briefing

Da li je podizanje starosne granice za odlazak u penziju rešilo jedan problem, a stvorilo problem stotina hiljada ljudi koji nemaju šanse na tržištu rada? Koji su glavni problemi prilikom zapošljavanja ljudi starijih od 50 godina? Da li država plaćanjem naknade za nezaposlene na drugi način plaća neku vrstu penzije ljudima starijim od 50 godina, koji nemaju uslove za odlazak u penziju?Da li država treba da u procesu sistema javnih nabavki i poreskim olakšicama stimuliše formiranje sektora socijalnog preduzetništva? Da li treba ukinuti postojeća zakonska rešenja u kojima se u realnom sektoru propisuje obavezno zapošljavanje određenog broja osoba sa invaliditetom i umesto toga investirati u formiranje sektora socijalnog preduzetništva? Da li je socijalno preduzetništvo još jedan vid socijalnih davanja ili je jedini realni model intergracije stotina hiljada ljudi u sistem privređivanja u Srbiji?

Dodatne informacije: 062 8012 335.