Home Arhiva konferencija Tržište rada i obrazovni sistem Srbije

Tržište rada i obrazovni sistem Srbije

Tržište rada i obrazovni sistem Srbije

Datum održavanja:
02. 11. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke Vlade Srbije

Video

Pomoćnik direktora Zavoda za statistiku Republike Srbije

Video

Direktor Departmana za poslediplomske studije i medjunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum

Video

Generalni menadžer Obrazovnog sistema Ruđer Bošković

Video

Obrazovni sistem i promene na tržištu rada

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 2. novembra 2011. godine, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 1. novembra 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav:Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:00 Panel diskusija: Tržište rada i obrazovni sistem Srbije

Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke Vlade Srbije; Dragan Vukmirović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srbije; Slobodan Unković,Direktor Departmana za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum; Mladen Šarčević, generalni menadžer Obrazovnog sistema Rudjer Bošković.

SPECIJALNA ANALIZA: Obrazovni sistem i promene na tržištu radaMića Jovanović, rektor Megatrend Univerziteta.


Koja je uloga srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovnog sistema u profilisanju kadra neophodnog tržištu rada u Srbiji? Koliko je sveobuhvatna intregracija obrazovnog sistema i tržišta rada tehnološki moguća i koja je uloga specijalizovanih edukativnih programa za zaposlene i menadžment korporatvnog sektora? Koji modeli integracije nastavnog procesa i prakse u privatnom sektoru pokazuju najbolje rezultate u Srbiji? Ima li održivog obrazovnog sistema bez usvajanja koncepta doživotnog obrazovanja i koliko tehnološka revolucija obesmišljava nastavne programe i zvanja stečena u obrazovnom sistemu Srbije? Koja je uloga privatnog obrazovnog sistema u integraciji potreba tržišta rada sa profilom kadra koji završava akreditovane srednje škole i univerzitete?

12:00:12:15 Media Briefing