Home Arhiva konferencija Starosna struktura stanovništva i penzioni i zdravstveni sistem Srbije

Starosna struktura stanovništva i penzioni i zdravstveni sistem Srbije

Starosna struktura stanovništva i penzioni i zdravstveni sistem Srbije

Datum održavanja:
19. 03. 2014.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Gordana Bjelobrk, šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku

Video

Jelica Timotijević, direktor za odnose s javnošću PIO Fonda

Video

Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Prijava učesnika: Akreditacije za učešće na konferenciji mogu se preuzeti na ulazu u Danas Conference Center u hotelu Hajat, centralni donji lobi, preko puta Elington kluba, na dan konferencije, počevši od 09:30.

Akreditacije za medije mogu se poslati na conferences@danas.rs najkasnije do utorka 18.marta 2014. godine u 16:00.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra

10:05-11:45 Panel diskusija: Starosna struktura stanovništva i penzioni i zdravstveni sistem Srbije

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vlade Srbije; Gordana Bjelobrk, šef Odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku; Dragana Kalinović, direktor PIO fonda; Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije.

Da li postojeća starosna struktura stanovništvaSrbije ukazuje na potrebu planiranja drastično većih budžetskih fondova za servisiranje penzija i lečenja starijih građana u godinama koje
dolaze? Da li PIO fond može finansirati svoje obaveze isključivo iz doprinosa i budžeta ili će biti neophodni dodatni prihodi? Koje opcije dodatnih prihoda PIO fond ima na raspolaganju i koja je uloga države u ovom procesu? Kako država treba da investira u jačanje zdravstvenog sistema kako bi sprečila probleme izazvane starenjem stanovništva?Kako razvijene evropske države sa ozbiljnim demografskim problemima starenja stanovništva rešavaju problem finansiranja penzija i lečenja starijih građana i koji modeli su primenjivi u Srbiji?Da li je penzioni i zdravstveni sistem Srbije dugoročno održiv bez jačanja ekonomije i da li je jedino rešenje ovog problema stvaranje uslova za povratak naših građana koji sada rade u inostranstvu?

11:45-12:00 Media briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335.

TV izveštaji

19. 03. 2014. TV NOVA, TV NOVA, Dnevnik u 19h:

Internet

Štampani mediji