Home Arhiva konferencija Reforma poreskog sistema i penzioni sistem Srbije

Reforma poreskog sistema i penzioni sistem Srbije

Reforma poreskog sistema i penzioni sistem Srbije

Datum održavanja:
05. 09. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Vlade Srbije

Video

Pomoćnik Ministra rada i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Rektor Univerziteta Singidunum

Video

Direktor PIO fonda

Video

Sekretar Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne komore Srbije

Video

Sekretar Centra za ekonomsku politiku,restruktuiranje i razvoj Privredne komore Beograda

Video

Predsednik Fonda za razvoj osiguranja

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 5.septembra 2012. godine, počevši od 09.20. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,4. septembra 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

09:45-09:50 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

09:50-09:55 Video najava

09:55-11:40 Panel diskusija: Reforma poreskog sistema i penzioni sistem Srbije

Vlajko Senić, državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Vlade Srbije; Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Vlade Srbije; Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije; Dragana Kalinović, direktor PIO fonda; Artur Demek, predsednik Fonda za razvoj osiguranja; Milovan Stanišić, rektor  Univerziteta Singidunum; Snežana Veličković, sekretar Centra za ekonomsku politiku, prestruktuiranje i razvoj Privredne komore Beograda.

Da li je reforma poreskog sistema jedan od preduslova za održiv sistem socijalnih davanja, i ima li održivog penzionog sistema bez ozbiljnog rasta naplate poreza? Da li je poreska evazija u oblasti sive ekonomije vođenje socijalne politike ili urušavanje finansijske baze za postojeći sistem socijalnih davanja? Koja je uloga poslovnih banaka, a koja Poreske uprave u procesu naplate poreza i doprinosa na zarade? Da li je postojeći nivo nameta na zarade ekonomski održiv, i da li stimuliše rad na crno? Koja je uloga programa novog zapošljavanja marginalnih društvenih grupa i može li sektor socijalnog preduzetništva biti prepreka za prevremeno penzionisanje velikog broja ljudi u pedesetim godinama života? Koje mere poreske politike u procesu zapošljavanja marginalnih društvenih grupa mogu biti primenjene kako bi se obezbedila tržišna održivost kompanija koje zapošljavaju osobe starije od pedeset godina?

11:40-12:05 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767; 062 8012 335. E-mail: conferences@danas.rs


TV izveštaji

01. 09. 2012. RTS, RTS 2: Profil i profit:

06. 09. 2012. Svet plus info, Jutro plus:

05. 09. 2012. RTS 1, Dnevnik 3:

05. 09. 2012. Svet plus info, Vesti:

Internet

Štampani mediji