Home Arhiva konferencija Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji

Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji

Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji

Datum održavanja:
05. 09. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Izvršni direktor Američke privredne komore u Srbiji

Video

Potpredsednik Privredne komore Srbije

Video

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Programski direktor NALED

Video

Sekretar centra za javno-privatno partnerstvo,upravljanje projektima i razvoj akcionarstva

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 5.septembra 2012. godine, počevši od 11.50. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,4. septembra 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

12:05-12:10 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

12:10-12:15 Video najava

12:15-13:50 Panel diskusija: Reforma poreskog sistema i parafiskalni nameti u Srbiji

Prezentacija: Ministarstvo finansija i privrede Vlade Srbije; Amalija Pavić, izvršni direktor Američke privredne komore u Srbiji; Vidosava Džagić, potpredsednik Privredne komore Srbije; Milan Knežević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća; Jelena Bojović, programski direktor NALED; Ivana Zeljković, generalni sekretar Privredne komore Beograd.

Koji je realni nivo izdataka koje kompanije u Srbiji plaćaju, pored osnovnog poreza? Da li realni sektor privrede kroz parafiskalne namete plaća cenu nekontrolisane potrošnje u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima? Kako se uticaj parafiskalnim nameta konvertuje u rast nezaposlenosti u Srbiji? Da li reforma poreskog sistema treba da reguliše pitanje parafiskalnih nameta ili odluke o lokalnim taksama treba da ostanu u nadležnosti lokalnih samouprava? Kako parafiskalni nameti utiču na priliv stranih investicija i da li su strani investitori koji već posluju na tržištu diskriminisani u odnosu na investitore kojima država subvencijama plaća otvaranje novih radnih mesta u Srbiji? Da li parafiskalni nameti stvaraju nemoguće uslove za poslovanje u kome je bez državnih subvencija ili neke vrste državne podrške, nemoguć opstanak na tržištu? Koja je veza između parafiskalnih nameta iprocesa usaglašavanja zakonodavstva Srbije sa EU?

13:50-14:15 Media briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767; 062 8012 335. E-mail: conferences@danas.rs


TV izveštaji

01. 09. 2012. RTS, RTS2: Profil i profit:

05. 09. 2012. Prva TV, Vesti:

05. 09. 2012. RTS 1, Dnevnik 3:

06. 09. 2012. Svet plus info, Jutro plus:

05. 09. 2012. Svet plus info, Vesti:

Internet

Štampani mediji