Home Arhiva konferencija Reciklažna industrija i proces pridruživanja EU

Reciklažna industrija i proces pridruživanja EU

Reciklažna industrija i proces pridruživanja EU

Datum održavanja:
16. 04. 2014.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Video

Generalni direktor Sekopak

Video

Izvršni direktor Verano Motors

Video

Predsednik Udruženja recikera Srbije

Video

Vlasnik reciklažnog centra „Božić i sinovi“

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Prijava učesnika: Akreditacije za učešće na konferenciji mogu se preuzeti na ulazu u Danas Conference Center u hotelu Hajat, centralni donji lobi, preko puta Elington kluba, na dan konferencije, počevši od 9:30.

Akreditacije za medije mogu se poslati na conferences@danas.rs najkasnije do utorka 15.aprila 2014. godine u 16:00.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas konferens centra
10:05-10:15 Specijalna prezentacija: Reciklažna industrija i proces pridruživanja EU-Majkl Devenport, šef Misije EU u Srbiji;
10:15-11:45 Panel diskusija: Reciklažna industrija i proces pridruživanja EU
Srbija i usklađivanje zakonske regulative u primeni evropske regultive u oblasti reciklažne industrije: Stana Božović, državni sekretar Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Reciklažna industrija-Potencijali  i promene uslova za investiranje u Srbiji. Jovica Božić, vlasnik reciklažnog centra „Božić i sinovi“.
Uloga operatera u sistemu reciklaže i i usklađivanje sa EU u oblasti ambalaže: Violeta Belanović Kokir, generalni direktor Sekopak.
Reciklaža opasnog i neopasnog otpada i proces pridruživanja EU: Ana Petrović Vukićević, predsednik Udruženja recikera Srbije.
Reciklaža automobila i proces pridruživanja EU: Milan Vukasović, izvršni direktor Verano Motors.
 

Da li je reciklažna industrija Srbije spremna za primenu evropskih standarda u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i koja je uloga države u tom procesu? Da li reciklažna industrija Srbije treba da bude sirovinska baza ili proizvođač finalnih proizvoda za tržište različitih vrsta reciklata u državama EU? Koje države EU su najbolje tržište za reciklate iz Srbije i kako se ova saradnja može proširiti? Ima li Srbija održiv sistem prikupljanja ambalažnog otpada iz domaćinstava i kako na ekonomski održiv način rešiti ovaj problem? Može li Srbija biti jedina evropska država koja nema sistemski rešeno pitanje finansiranja reciklažne industrije i može li to biti jedan od problema u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji?

11:45-12:00 Media briefing.

Dodatne informacije: 011 3111 767 i 062 8012 335.