Home Arhiva konferencija Radno zakonodavstvo i državni budžet Srbije

Radno zakonodavstvo i državni budžet Srbije

Radno zakonodavstvo i državni budžet Srbije

Datum održavanja:
17. 10. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Državni sekretar Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije

Video

Pomoćnik ministra rada,zapošljavanja i socijalne politike

Video

Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije

Video

Izvršni sekretar UGS Nezavisnost

Video

Sekretar Centra za privredno pravni sistem Privredne komore Beograda

Video

Advokat

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 17.oktobra 2012. godine, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,16. oktobra 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:00 Panel diskusija: Radno zakonodavstvo i državni budžet Srbije

Zoran Martinović, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije; Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike; Zoran Mihajlović, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije; Zlata Zec, izvršni sekretar UGS Nezavisnost; Gordana Gruborović, sekretar Centra za privredno pravni sistem Privredne komore Beograda; Miodrag Vuković, advokat

Da li je postojeće radno zakonodavstvo uspelo da zaštiti interese zaposlenih ili je jedan od generatora rada na crno i poreske evazije? Da li je postojeće stanje u privredi rezultat emitovanih prava zaposlenih koja u praksi ne važe u realnom delu privrede, već samo u državnim i javnim preduzećima, i koja je cena koju plaća državni budžet Srbije? Koji evropski modeli radnog zakonodavstva pokazuju najbolje rezultate u praksi i stimulišu zapošljavanje? Zašto sindikalno organizovanje i zaštita prava radnika cveta u državnim i javnim preduzećima, a praktično ne postoji u najvećim domaćim kompanijama u privatnom sektoru? Koji su problemi u praksi kada je reč o zakonskoj regulativi koja reguliše sprečavanje mobinga? Kako parafiskalni nameti vezani za zarade zaposlenih podižu cenu zapošljavanja u Srbiji, i koja je uloga postojećeg radnog zakonodavstva u tom procesu? Da li je postojeće radno zakonodavstvo ekonomski neodrživo ili je problem u lošoj primeni postojeće regulative?

12:00-12:15 Media Briefing 

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767; 062 8012 335. E-mail: conferences@danas.rs


TV izveštaji

Internet

Štampani mediji


Dnevni list Danas:

Tri strane jedne te iste medalje

Dnevni list Danas:

Aparthejd

Dnevni list Danas:

Radnike nema ko da štiti

Publikacija NSZ "Poslovi":

Socijalni partneri za istim stolom