Home Arhiva konferencija Prosvetni sistem Srbije-Evropski modeli subvencija

Prosvetni sistem Srbije-Evropski modeli subvencija

Prosvetni sistem Srbije-Evropski modeli subvencija

Datum održavanja:
02. 03. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Državni sekretar Ministarstva prosvete Vlade Srbije

Video

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Dekan fakulteta za poslovne studije Megatrend Univerziteta

Video

Rektor Univerziteta Singidunum

Video

Generalni direktor Obrazovnog sistema Rudjer Bošković

Video

Direktor srednje umetničke škole Artimedia

Video

Centar za slobodno tržište

Video

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 2. marta 2011. godine, počevši od 11.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rsnajkasnije do utorka,1. marta 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

12:00-12:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

12:05-12:10 Video najava


12:10-14:00 Panel diskusija-Prosvetni sistem Srbije-Evropski modeli subvencija

Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete Vlade Srbije; Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća; Mića Jovanović, rektor Megatrend Univerziteta i potpredsednik Asocijacije Univerziteta Srbije; Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum; Mladen Šarčević, generalni direktor Obrazovnog sistema Ruđer Bošković; Saša Mirosavljević, direktor srednje umetničke škole Artimedia; Aleksandar Stevanović, Centar za slobodno tržište…

Kako u evropskoj praksi funkcionišu modeli finansiranja prosvetnog sistema, od osnovne škole do univerziteta? Da li država treba da subvencioniše obrazovne sisteme ili akreditovane programe, bez obzira na strukturu vlasništva obrazovnih institucija koje ih sprovode?Da li bi uključenje privatnih obrazovnih sistema u državni sistem subvencija ugrozilo funkcionisanje državnih obrazovnih ustanova?Kako prosvetni sistem Srbije, bez obzira na strukturu vlasništva, može postati konkurentan na svetskom tržištu,može li Srbija ponovo privući hiljade stranih studenata i koji obim prihoda po tom osnovu je moguće obezbediti za državni budžet?

14:00-14:30 Media briefing


TV izveštaji

25. 02. 2011. TV Studio B, TV MAGAZIN:

11. 03. 2011. TV Studio B, TV MAGAZIN, STUDIO B, 11.03.2011:

Internet

Štampani mediji