Home Arhiva konferencija Privatni sistem obrazovanja u Srbiji

Privatni sistem obrazovanja u Srbiji

Privatni sistem obrazovanja u Srbiji

Datum održavanja:
20. 10. 2010.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

državni sekretar Ministarstva prosvete Vlade Srbije

Video

Nacionalna služba za zapošljavanje, direktor Sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere

Video

Član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i profesor Megatrend Univerziteta

Video

generalni menadžer Obrazovnog sistema "Ruđer Bošković"

Video

direktor Srednje umetničke škole "Artimedija"

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 19. oktobra u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:10 Video najava konferencije

10:20-12:00 Panel diskusija: Privatni sistem obrazovanja u Srbiji

Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete Vlade Srbije;Dragan Đukić, Nacionalna služba za zapošljavanje, direktor Sektora za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere;Oskar Kovač, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i profesor Megatrend Univerziteta; Mladen Šarčević, generalni menadžer Obrazovnog sistema “Ruđer Bošković”;Saša Mirosavljević, direktor Srednje umetničke škole “Artimedija”;…

Da li je privatni sistem obrazovanja u Srbiji, od osnovnih i srednjih škola, do univerziteta, po nivou stečenih znanja i kvalitetu nastave, na nivou državnog obrazovnog sistema? Kako privatni obrazovni sistemi u Srbiji obezbeđuju integritet nastavnog procesa i ocenjivanja, bez obzira na društveni ili ekonomski status učenika i studenata? Da li privatni sistem obrazovanja obezbeđuje dodatni kvalitet nastave i znanja i koliko su ti sadržaji u skladu sa sličnim uslugama privatnih univerziteta u Evropi? Da li privatni univerziteti u Srbiji produkuju kadar koji je potreban tržištu rada i da li su diplome privatnih univerziteta priznate i van Srbije? Šta država može učiniti kako bi unapredila standardizaciju kvaliteta nastave i kontrolu validnosti stečenih diploma u privatnom sistemu obrazovanja?

12:00-12:30 Media briefing


TV izveštaji

19. 10. 2010. B92, B92, Dizanje, 07.00h:

20. 10. 2010. B92, B92, Vesti, 16.00h:

21. 10. 2010. B92, B92, Dizanje, 07.00h:

21. 10. 2010. Pink, Pink, Dobro jutro, 07.00h:

29. 10. 2010. B92, B92, Dizanje, 07.00h:

Internet

Štampani mediji