Home Arhiva konferencija Privatne penzije i životno osiguranje – Uticaj krize javnog duga

Privatne penzije i životno osiguranje – Uticaj krize javnog duga

Privatne penzije i životno osiguranje-Uticaj krize javnog duga

Datum održavanja:
27. 06. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Fond za razvoj osiguranja

Video

Predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća

Video

Zamenik direktora Republičkog zavoda za statistiku i saradnik MAT

Video

Izvršni partner Solidity Real Estate

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 27.juna 2012. godine, počevši od 09.40. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla naconferences@danas.rs najkasnije do utorka,26. juna 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:00 Panel diskusija: Privatne penzije i životno osiguranje-Uticaj krize javnog duga

Giljelme Benini, Fond za razvoj osiguranja; Žarko Milisavljević, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, Miladin Kovačević, zamenik direktora Republičkog zavoda za statistiku i saradnik MAT; Aleksandar Stevanović, stručni saradnik Centra za slobodno tržište; Jovica Jakovac, izvršni partner Solidity Real Estate. 

Kako kriza javnog duga utiče na stabilnost privatnih penzionih sistema i sistema životnog osiguranja? Koliko je investiranje u državne obveznice različitih država Evrope postalo faktor rizika za privatne penzione sisteme i sisteme životnog osiguranja? Koje mehanizme zaštite primenjuju privatni penzioni sistemi i sistemi životnog osiguranja, a koje Narodna banka Srbije, i kako sprečiti prelivanje negativnih efekata krize u evrozoni na sistem privatnih penzija i životnog osiguranja u Srbiji? Kako kriza na tržištu nekretnina u Srbiji utiče na poslovanje kompanija iz sektora životnog osiguranja i privatnog penzionog osiguranja? Ima li održive reforme državnog penzionog sistema bez održivog sistema privatnih penzija i životnog osiguranja? U kojoj meri država svojim merama može podržati razvoj ovog sektora u periodu krize i zašto je važno da postojeći državni penzioni sistem ima alternativu koja je ekonomski održiva?

12:00-12:15 Media Briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767