Home Arhiva konferencija Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji

Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji

Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji

Datum održavanja:
03. 04. 2013.
Lokacija:
Danas Conference Center-Hotel Hyatt Regency

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Stefan Lazarević, državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Srbije

Video

Vladeta Petrović, izvršni direktor JP PTT Srbija

Video

Boris Petković, direktor DHL International Beograd

Video

Slavko Đumić, zamenik predsednika Republičke agencije za poštanske usluge

Video

Damir Trninić, direktor dooConsult d.o.o

Video

Rasprava

Video

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-11:45 Panel diskusija: Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji

Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Srbije i ministar  spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija; Milan Krkobabić, generalni direktor JP PTT Srbija; Boris Petković, direktor DHL International Beograd; Slavko Đumić, zamenik predsednika Republičke agencije za poštanske usluge; Specijalna analiza: Globalni trendovi elektronske trgovine i poštanske usluge u Srbiji:Damir Trninić, direktor dooConsult d.o.o.;…

 Da li je postojeći sistem poštanskih usluga spreman za promene koje sa sobom donosi uvođenje Pay Pal servisa? Da li bi mali poštanski kapacitet mogao biti jedan od glavnih logističkih problema u uvođenju elektronske trgovine u Srbiji? Koje investicije u postojeći poštanski sistem su neophodne kako bi bilo moguće servisirati elektronsku kupovinu stotina hiljada različitih proizvoda? Koja su iskustva globalnih poštanskih operatera na tržištu Srbije i koja su njihova iskustva iz zemalja sa razvijenom elektronskom trgovinom je moguće primeniti i u Srbiji? Da li je poštanski sistem u Srbiji spreman na promene na tržištu u kome umesto pisama primat preuzimaju hiljade različitih proizvoda koji se kupuju preko interneta, telešopova i putem direktne prodaje?

11:45-12:00 Media briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335.