Home Arhiva konferencija Poplave u Srbiji i deficit budžeta Srbije

Poplave u Srbiji i deficit budžeta Srbije

Poplave u Srbiji i deficit budžeta Srbije

Datum održavanja:
11. 06. 2014.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta Srbije

Video

Martin Kern, šef Sektora za programiranje EU pomoći, Misija EU u Srbiji

Video

Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću PIO fonda

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Prijava učesnika: Akreditacije za učešće na konferenciji mogu se preuzeti na ulazu u Danas Conference Center u hotelu Hajat, centralni donji lobi, preko puta Elington kluba, na dan konferencije, počevši od 09:30.

Akreditacije za medije se mogu poslati na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 10. juna u 16:00.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center.

10:05-11:30 Konferencija: Poplave u Srbiji i deficit budžeta Srbije

Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta Srbije; Martin Kern, šef sektora za programiranje EU pomoći, Misija EU u Srbiji; Zoran Milošević, pomoćnik ministra rad, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Srbije i Dragana Kalinović, direktor PIO fonda.

Da li su poplave u Srbiji dodatni faktor budžetskog deficita Srbije i koje kratkoročne mere Srbija kao država može da preduzme? Kako rešiti pitanje deficita budžeta bez smanjenja penzija i svih drugih vrsta socijalnih davanja koje su jedini izvor egzistencije za stotine hiljada građana Srbije? Koje mere međunarodne kratkoročne i srednjoročne finansijske podrške Srbija može da dobije u procesu saniranja posledica poplava i kako sanirati pitanje ogromnog budžetskog deficita koji je pre poplava bio na nivou od preko 2 milijarde evra? Hoće li jedna od posledica poplava u Srbiji biti ubrzana privatizacija javnih preduzeća? Koja je uloga lokalnih samouprava u saniranju štete od poplava i koja je uloga fondova EU u procesu obnove Srbije nakon poplava?

Dodatne informacije: 062 8012 335.

TV izveštaji

11. 06. 2014. TV Prva, TV Prva, Noćni žurnal:

11. 06. 2014. TV Prva, TV Prva, Tačno u 1:

11. 06. 2014. TV Prva, TV Prva, Vesti u 19h:

11. 06. 2014. RTS1, RTS1, Dnevnik 1:

11. 06. 2014. RTS1, RTS1, Dnevnik 2:

11. 06. 2014. RTS1, RTS1, Ovo je Srbija:

11. 06. 2014. TV NOVA, TV NOVA, Dnevnik u 19h:

Internet

Štampani mediji