Home Arhiva konferencija Modernizacija javnog sektora – Kadrovski i obrazovni izazovi

Modernizacija javnog sektora – Kadrovski i obrazovni izazovi

Modernizacija javnog sektora - Kadrovski i obrazovni izazovi

Datum održavanja:
12. 04. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić. Direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Stalni predstavnik Misije MMF u Srbiji

Video

Direktor Republičkog fonda PIO

Video

Direktor za razvoj poslovnih servisa S&T

Video

Pomoćnik Ministra kulture,informisanja i informacionog društva

Video

Direktor za korporativni razvoj JKP Beogradske elektrane

Video

Video


Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u utorak, 12. aprila 2011. godine, počevši od 09.15. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do ponedeljka,11. aprila 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

09:45-09:50 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

09:55-10:00 Video najava

10:00-10:15 Key note izlaganje: Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik Misije MMF u Srbiji.

10:15-11:45 Panel diskusija: Modernizacija javnog sektora-Kadrovski i obrazovni izazovi

Jasna Matić, državni sekretar Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva; Rajko Jovanović, direktor za razvoj poslovnih servisa S&T;Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda PIO;Slobodan Ogrizović, direktor za korporativni razvoj JKP Beogradske elektrane;…

Da li je modernizacija javnog sektora u Srbiji moguća bez sveobuhvatnog programa edukacije zaposlenihu različitim segementima državnog sektora? Da li je javni sektor kadrovski osposobljen za primenu naprednih tehnoloških rešenja u javnom sektoru i koji modeli edukacije zaposlenih su pokazali najbrže i najbolje rezultate?Da li je obezbeđivanje savremene opreme dovoljno za modernizaciju javnog sektora ili je to samo lakši i jeftiniji deo procesa koji uključuje i obuku hiljada ljudi u korišćenju te opreme, koja je uloga IT industrije u tom procesu?Postoji li otpor modernizaciji javnog sektora u Srbiji, i koji interesi stoje iza tog otpora?Koja je uloga obrazovnog sistema u Srbiji u produkovanju kadra spremnog da učestvuje u modernizaciji javnog sektora u Srbiji?

11:45-12:15 Media briefing