Home Arhiva konferencija Konkurentnost tržišta automobila u Srbiji

Konkurentnost tržišta automobila u Srbiji

Konkurentnost tržišta automobila u Srbiji

Datum održavanja:
06. 10. 2010.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Savetnik u ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Vlade Srbije

Video

Predsednica Komisije za zaštitu konkurencije

Video

Predsednik Asocijacije uvoznika vozila i delova Srbije

Video

Izvršni direktor Verano Motors

Video

Generalni direktor Auto Komerc Holdinga

Video

Generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije

Video

Potpredsednik Findomestic banke

Video


Akreditacija učesnika:
Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 5. oktobra u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:10 Video najava konferencije

10:20-12:30 Panel diskusija: Konkurentnost tržišta automobila u Srbiji

  • Mr Slobodan Cvetković, savetnik u  ministarstvu  životne sredine i prostornog planiranja Vlade Srbije;
  • Dijana Marković Bajalović, predsednica Komisije za zaštitu konkurencije;
  • Miloš Petrović, predsednik Asocijacije uvoznika vozila i delova Srbije;
  • Milan Vukasović, izvršni direktor Verano Motors;
  • Rajko Đurđević, generalni direktor Auto Komerc Holdinga;
  • Petar Gavranović, generalni sekretar Asocijacije lizing kompanija Srbije;
  • Vlada Marković, predsednik Izvršnog odbora Findomestic banke;

Da li je državno subvencionisanje cena automobila u skladu sa principima otvorenog tržišta koje važi u državama EU? Koje mehanizme obezbeđenja konkurentnosti na tržištu automobila primenjuju države EU koje imaju domaću proizvodnju automobila? Da li model državnih subvencija treba da stvara hiljade radnih mesta u jednom gradu, dok sa druge strane dovodi do gašenja hiljada radnih mesta u gradovima širom Srbije koji su vezani za proizvođače čiji automobili nemaju državne subvencije? Da li državne subvencije treba da budu vezane za privlačenje grinfild investicija vezanih za proizvodnju automobila najnovije generacije, sa nultom emisijom CO2? Da li država treba da poreski i carinski subvencioniše uvoz električnih automobila, koji globalno kreću u komercijalnu prodaju krajem 2010. godine? Da li državne subvencije treba da promovišu tehnologije koje smanjuju energetsku zavisnost Srbije ili uvoz tehnologija koje auto industrija globalno napušta?

12:30-13:00 Media Briefing


TV izveštaji

04. 10. 2010. B92, B92, Dizanje 07.00h:

07. 10. 2010. B92, B92, Dizanje 07.00h:

06. 10. 2010. RTS 1, RTS 1, Dnevnik 2:

14. 10. 2010. B92, B92, Dizanje 07.00h:

Internet

Štampani mediji