Home Arhiva konferencija Javno-privatno partnerstvo i sportska infrastruktura

Javno-privatno partnerstvo i sportska infrastruktura

Javno-privatno partnerstvo i sportska infrastruktura

Datum održavanja:
07. 03. 2012.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić,direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Srbije

Video

Predsednik Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije

Video

Rukovodilac Centra za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije i autorka knjige "Javno-privatno partnerstvo u Srbiji"

Video

Direktor Arena Beograd d.o.o.

Video

Stručni saradnik Centra za investicije i preduzetništvo

Video

Sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije

Video

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije

Video

Rasprava nakon prezentacija

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 7. marta 2012. godine, počevši od 09.40. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka,6. marta 2012. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava 1.

10:10-11:30 Panel diskusija: Javno-privatno partnerstvo i infrastrukturni projekti

Nenad Ilić, savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Srbije; Željko Ožegović, član gradskog veća Beograda; Danijela Ilić, predsednik Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije; Slađana Sredojević, autorka knjige “Javno-privatno partnerstvo u Srbiji”; Dejan Petričević, direktor Arena Beograd d.o.o., Jovica Jakovac, izvršni partner Solidity Real Estate;Jovan Šurbatović, stručni saradnik Centra za investicije i preduzetništvo.

Koliko je dugoročno održiv model finansiranja infrastrukturnih projekata kroz kreditno zaduživanje, posebno u svetlu visoke zaduženosti Srbije? Da li je javno-privatno partnerstvo najbolji način da se obezbedi ekonomski održiv model investicija u različite infrastrukturne projekte? Kako se modeli ovakvih investicija u sektoru komunalnih usluga realizuju u razvijenim ekonomijama?Kako obezbediti kredibilan sistem kontrole koji bi sprečio zloupotrebe procesa javno-privatnog partnerstva? Kako se proces javno-privatnog partnerstva može iskoristiti kao oruđe unapredenja ravnomernog regionalnog razvoja Srbije? Da li će pozitivna primena javno-privatnog partnerstva unaprediti investicionu privlačnost Srbije?

11:30-11:35 Video najava 2.

11:35-11:45 Specijalna analiza-Investicije i javno-privatno partnerstvo u gradnji sportske infrastrukture: Goran Rodić, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije i Zoran Laković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.

11:45-12:30 Panel diskusija: Javno-privatno partnerstvo i sportska infrastruktura

Zašto je javno-privatno partnerstvo jedan od glavnih modela finansiranja gradnje sportskih objekata u razvijenom svetu? Zašto čak ni u najrazvijenijim državama sveta ne postoji sport koji je dovoljno isplativ da može da finansira stadione i sportske arene samo od prihoda vezanih za sportske događaje? Da li je gradnja multifunkcionalnih sportskih objekata jedan od načina da se privuku novi investitori u sektor maloprodaje i tako snize cene velikog broja proizvoda i usluga u Srbiji? Da li je investiranje državnog novca u rekonstrukciju sportskih objekata bez ikakve druge svrhe ekonomski održivo u svetlu krize javnih finansija u Evropi? Treba li država da investira novac u komercijalne sportove ili treba da kroz model javno-privatnog partnerstva stvori okvir za privatne investicije?

12:30-12:45 Media Briefing

DODATNE INFORMACIJE: 011 7111 767.


TV izveštaji

Internet

Štampani mediji