Home Arhiva konferencija Javni prevoz u Srbiji – Primena ekoloških pogona

Javni prevoz u Srbiji – Primena ekoloških pogona

Javni prevoz u Srbiji - Primena ekoloških pogona

Datum održavanja:
08. 06. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić, Direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Savetnik Ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Srbije

Video

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda

Video

Šef Službe za eksploatacionu analitiku GSP Beograd

Video

Udruženje uvoznika vozila i delova Srbije

Video

Direktor Beogradskog taksija

Video

Video

Specijalna prezentacija- Siemens:Rešenja za prevoz koja daju gradovima da dišu.

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 8. juna 2011. godine, počevši od 09.30. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka,7. juna 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

10:05-10:10 Video najava

10:10-12:00 Panel diskusija: Javni prevoz u Srbiji-Primena ekoloških pogona

Slobodan Cvetković, savetnik Ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Srbije;Nataša Petrušić, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda; Slobodan Mišanović, šef Službe za eksploatacionu analitiku GSP Beograd; Milan Vukasović, Udruženje uvoznika vozila i delova Srbije; Zlatan Zlatković, direktor Beogradskog taksija.

Specijalna prezentacija- Siemens:Rešenja za prevoz koja daju gradovima da dišu.

Kako gradovi širom Evrope rešavaju problem zagađenja izduvnim gasovima u najužem gradskom jezgru? Koji je stepen zagađenja vazduha u najvećim gradovima Srbije? Koje tehnologije je moguće primeniti u javnom prevozu gradova širom Srbije, koje omogućuju nultu emisiju zagađenja?Koji modeli primene pogona sa nultom emisijom zagađenja se koriste u različitim oblicima taksi prevoza gradova Evrope? Koje mehanizme državnih subvencija koriste države EU kada je reč o podršci masovnom korišćenju pogona sa nultom emisijom zagađenja u različitim segmentima javnog transporta, ali i službenih vozila koja koriste različite državne institucije? Ima li Srbija državnu strategiju kada je reč o globalnoj tehnološkoj tranziciji auto industrije ka pogonu bez fosilnih goriva?

12:00-12:30 Media Briefing