Home Arhiva konferencija Javne nabavke i troškovi obrazovnog sistema Srbije

Javne nabavke i troškovi obrazovnog sistema Srbije

Javne nabavke i troškovi obrazovnog sistema Srbije

Datum održavanja:
14. 05. 2014.
Lokacija:
Milentija Popovica 5, Hyatt Regency Hotel, Lower Lobby, 11070 Novi Beograd

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center doo

Video

Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije

Video

Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum

Video

Mladen Šarčević, generalni menadžer obrazovnog sistema Ruđer Bošković

Video

Ljiljana Marinković, član IO Udruženja izdavača udžbenika i direktor izdavačke kuće “Kreativni centar”

Video

Danilo Pejović, finansijski direktor Transparentnost Srbija

Video

Rasprava nakon izlaganja panelista

Video

Prijava učesnika: Akreditacije za učešće na konferenciji mogu se preuzeti na ulazu u Danas Conference Center u hotelu Hajat, centralni donji lobi, preko puta Elington kluba, na dan konferencije, počevši od 09:30.

Akreditacije za medije se mogu poslati na conferences@danas.rs najkasnije do utorka, 13. maja u 16:00.

10:00-10:05 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center.

10:05-11:30 Konferencija: Javne nabavke i troškovi obrazovnog sistema Srbije

Prof Dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije; Dr Predrag Jovanović,direktor Uprave za javne nabavke; Specijalna prezentacija: Javne nabavke i visokoškolski sistem obrazovanja: Prof Dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum; Specijalna prezentacija: Javne nabavke i osnovni i srednjoškolski sistem obrazovanja: Mladen Šarčević, generalni menadžer obrazovnog sistema Ruđer Bošković; Specijalna prezentacija: Obrazovni sistem Srbije i nabavke udžbenika: Ljiljana Marinković, član IO Udruženja izdavača udžbenika i direktor izdavačke kuće “Kreativni centar”; Zaključna analiza: Javne nabavke i transparentno trošenje državnog novca u obrazovnom sistemu Srbije- Danilo Pajović, finansijski direktor Transparentnost Srbija.

Da li je adekvatni  sistem javnih nabavki u obrazovnom sistemu Srbije jedan od ključnih izvora smanjenja troškova? Da li je sistem održavanja školskih  zgrada i različitih poslova na održavanju potpuno van kontrole i kako rešiti taj problem?Kako u praksi izgleda proces organizovanja različitih ekskurzija i kako taj proces uvesti u sistem kontrole i sprečiti zloupotrebe? Da li je proces nabavke računarske opreme u srednjim školama i univerzitetima transparentan ili zavisi od direktnih dogovora direktora srednjih škola i dekana fakulteta? Da li je moguće uvesti sistem javnih nabavki u sve vrste usluga studentskog smeštaja? Kako obezbediti adekvatan sistem javnih nabavki na svim nivoima obrazovnog sistema Srbije, od osnovne škole do univerziteta?

11:30-11:45 Media Briefing

Dodatne informacije: 062 8012 335.