Home Arhiva konferencija Javna preduzeća i budžetski deficit Srbije

Javna preduzeća i budžetski deficit Srbije

Javna preduzeća i budžetski deficit Srbije

Datum održavanja:
22. 10. 2014.
Lokacija:
Hotel Hyatt Regency, Centralni donji lobi, Danas Conference Center

Učesnici

Može li država uvesti adekvatan sistem kontrole troškova javnih preduzeća u Srbiji? Da li je moguće imati identičan sistem za javna preduzeća koja su monopolisti i javna preduzeća koja posluju na tržištu sa jakom konkurencijom iz privatnog sektora? Da li je neselektivni sistem ušteda u javnim preduzećima koja imaju privatnu konkurenciju indirektna podrška konkurenciji iz privatnog sektora? Da li sva javna preduzeća u Srbiji treba privatizovati ili je moguć održiv sistem kontrole troškova uz zadržavanje državnog vlasništva? Može li se u procesu privatizacije javnih preduzeća doći do situacije u kojoj će javna preduzeća stranih država privatizovati javna preduzeća u Srbiji i može li posledica privatizacije biti uvođenje stranih monopola? Koji broj zaposlenih u javnim preduzećima je višak i kako uvesti sistem kontrole troškova u sistem sindikalnog organizovanja u javnim preduzećima? Dodatne informacije: 062 8012 335 i 011 3111 767.


TV izveštaji

Internet

Štampani mediji