Home Arhiva konferencija Industrija reciklaže u Srbiji-Ekonomski i energetski potencijali

Industrija reciklaže u Srbiji-Ekonomski i energetski potencijali

Industrija reciklaže u Srbiji-Ekonomski i energetski potencijali

Datum održavanja:
16. 03. 2011.
Lokacija:
Danas Conference Center, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40

Učesnici

Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

Video

Pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja Vlade Srbije

Video

direktor Agencije za energetsku efikasnost

Video

savetnik predsednika Privredne komore Srbije i koordinator Saveta za reciklažnu industriju

Video

generalni sekretar Sekopak

Video

Video

direktor tima za korporativni razvoj JKP Beogradske elektrane

Video

Video

Akreditacija učesnika: Akreditacije se preuzimaju na akreditacionom desku u Danas konferens centru, GTC Avenija 19, Vladimira Popovića 38-40/III, na dan konferencije, u sredu, 16. marta 2011. godine, počevši od 09.00. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

Akreditacija medija: Svi elektronski i štampani mediji mogu se akreditovati slanjem mejla na conferences@danas.rs najkasnije do utorka,15. marta 2011. godine u 17h. Obezbeđenje objekta GTC Avenija 19 zahteva od svih posetilaca da se identifikuju ličnom kartom na ulaznoj recepciji(unutrašnji ulaz pored KBC Banke).

09:30-09:35 Uvodni pozdrav: Željko Pantić, direktor Danas Conference Center d.o.o.

09:35-09:40 Video najava

09:40-11:30 Panel diskusija: Industrija reciklaže u Srbiji-Ekonomski i energetski potencijali

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja Vlade Srbije,Bojan Kovačić,direktor Agencije za energetsku efikasnost;Siniša Mitrović, savetnik predsednika Privredne Komore Srbije i koordinator Saveta za reciklažnu industriju; Rebeka Božović, generalni sekretar Sekopak; Slobodan Ogrizović, direktor tima za korporativni razvoj JKP Beogradske elektrane;…

Da li je sistem prikupljanja i recikliranja različitih vrsta otpada samo ekološko pitanje ili je ujedno i ekonomski i energetski potencijal? Kako u praksi funkcionišu zakonska rešenja o prikupljanju i reciklaži različitih vrsta otpada i koji praktični problemi postoje u primeni tih zakona? Treba li država da zabrani korišćenje nereciklabilnih platičnih kesa za jednokratnu upotrebu, i poreski stimuliše korišćenje materijala i tehnologija koje obezbeđuju razgradljivost ili reciklabilnost različitih artikala i proizvoda koje svakodnevno koriste milioni građana u Srbiji? Kako masovniji sistem reciklaže može uticati na smanjenje troškova poslovanja različitih industrija u privatnom i javnom sektoru, ali i kako može smanjiti potrebu za uvozom fosilnih energenata neophodnih za proizvodnju PET ambalaže? Ima li ekonomski održivog sistema reciklaže bez uređenog državnog sistema taksi i subvencija za industriju reciklaže?

11:30-12:00 Media briefing